اخبار و رویدادها بیمارستان

بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان با هدف تامین و ارتقای سلامت جامعه در ارایه خدمات درمانی به مردم شریف اصفهان و استان های همجوار پیوسته تلاش می نماید.سرمایه های ارزشمند بیمارستان به ویژه پزشکان برای ارایه خدمات کیفی ،ایمن و بیمار محور در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی در حوزه درمان مجدانه می کوشند.هدف مدیریت بهبود مستمر کیفیت و دستیابی به رشد و تعالی سازمان از طریق توانمند سازی ذینفعان وترویج تعامل و مشارکت ، همدلی و صداقت و ایجاد شور و نشاط پایدار است

مقالات و آموزش بیمارستان

فهرست