زایمان طبیعی

Normal Vaginal Delivery (NVD)
686$

مدت بستری : 1 روز

کیست تخمدان دو طرفه

Bilateral Ovarian Cyst
571$

مدت بستری : 1 روز

رینوپلاستی

Rhinoplasty
1200$

مدت بستری : 1 روز

CTS یک طرفه

Unilateral CTS
514$

مدت بستری : 1 روز

آپاندیسیت

Appendectomy
771$

مدت بستری : 1 روز

واریکوسل یک طرفه

Unilateral Varicocelectomy
457$

مدت بستری : 1 روز

pcnl

PCNL
1429$

مدت بستری : 1 روز

ACL,PCL,MM

ACL,PCL,MM
1943$

مدت بستری : 1 روز

دیسکوپاتی

Lumbar Disk Herniation
1057$

مدت بستری : 1 روز

سزارین

Cesarean Section (CS)
829$

مدت بستری : 1 روز

نمونه برداری از پستان

Breast biopsy
500$

مدت بستری : 1 روز

لیفت پیشانی

Forehead Lift
1200$

مدت بستری : 1 روز

CTS دو طرفه

Bilateral CTS
714$

مدت بستری : 1 روز

کاشت مو

Hair transplant
714-2142$

مدت بستری : 1 روز

واریکوسل دو طرفه

Bilateral Varicocelectomy
429$

مدت بستری : 1 روز

رادیال نفرکتومی

Radial Nephrectomy
1429$

مدت بستری : 1 روز

آرتروسکوپی

Arthroscopy
743$

مدت بستری : 1 روز

فیوژن

Fusion
1714$

مدت بستری : 1 روز

کورتاژ

Dilatation & Curettage (D&C)
371$

مدت بستری : 1 روز

فتق یک طرفه

Unilateral Hernia
457$

مدت بستری : 1 روز

لیفت کامل

Lift
5000$

مدت بستری : 1 روز

خارج کردن پیچ و پلاک

....
686$

مدت بستری : 1 روز

هموروئید

Hemorrhoidectomy
729$

مدت بستری : 1 روز

در آوردن دابل جی

Double J
343$

مدت بستری : 1 روز

پروستاتکتومی

Prostatectomy
571$

مدت بستری : 1 روز

تعویض مفصل زانو

Total Knee Arthroscopy (TKA
1714$

مدت بستری : 1 روز

لامینکتومی

Laminectomy
1000$

مدت بستری : 1 روز

هیسترکتومی

Hysterectomy
686$

مدت بستری : 1 روز

فتق دو طرفه

Bilateral Hernia
800$

مدت بستری : 1 روز

ACL

ACL
1714$

مدت بستری : 1 روز

انسداد روده

Intestinal obstruction
1571$

مدت بستری : 1 روز

سنگ حالب یک طرفه

TUL
686$

مدت بستری : 1 روز

ماموپلاستی

Mammoplasty
5000$

مدت بستری : 1 روز

هیسترکتومی

Hysterectomy
686$

مدت بستری : 1 روز

تعویض مفصل ران

Total Hip Arthroscopy (THA
2000$

مدت بستری : 1 روز

آبدومینوپلاستی

Abdominoplasty
4000$

مدت بستری : 1 روز

اشتراک گذاری این مطلب:

کلینیک های تخصصی

فهرست