مهندس فرشاد جعفریان

معاونت پشتیبانی

اطلاعات شخصی

پست الکترونیکی: jafarian@khanevadeh-hospital.ir

تلفن تماس: 03136201392

 

درباره من

توضیحات

فهرست