برای دریافت نوبت به یکی از روش های زیر عمل بفرمایید

نوبت دهی تلفنی : با شماره تلفن گویا 33033051 تماس و نوبت خود را اخذ بفرمایید

نوبت دهی اینترنتی : ازلیست زیر بروی پزشک مورد نظر خود کلیک نموده و از پنجره باز شده بروی گزینه دریافت نوبت آنلاین کلیک نمائید .

فهرست