ارتباط باما

نشانی: اصفهان ، سه راه حکیم نظامی ، بلوار شهدای صفه ، بیمارستان تخصصی خانواده

رزرو نوبت: 33033051-031

تلفن تماس: 4-36201392-031

نمابر: 36201388-031

سامانه پیام کوتاه: 30007697

کدپستی: 8174786398

پست الکترونیک: info@khanevadeh-hospital.ir

ما کجا هستیم!

انتقادات و پیشنهادات

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

فهرست