دکتر محسن سلیمانی

معرفی ریاست بیمارستان

ریاست بیمارستان

پست الکترونیکی: soleimani@khanevadeh-hospital.ir

تلفن تماس: 03136201392

 

پیام ریاست بیمارستان :

رسالت بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان خدمت به خانواده هاست
با مجموعه ای از بهترینهای کادر درمان ،پزشکان برتر ایران پرسنلی بااخلاق وبامهارت وبالاخره مدیریتی یکپارچه، همدل شده ایم تا بتوانیم خدمت رسان همنوعانمان باشیم

همت بلند دار که نزد خدا و خلق
باشد به قدر همت تو اعتبار تو

مطالب مرتبط  معرفی مدیرعامل
فهرست