دکتر محسن سلیمانی

دکتر محسن سلیمانی

مدیرعامل شرکت خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان(سهامی خاص) و رئیس بیمارستان خانواده

پست الکترونیکی: soleimani@khanevadeh-hospital.ir

تلفن تماس: 03136201392

 

پیام مدیرعامل شرکت خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان(سهامی خاص) و رئیس بیمارستان خانواده :

رسالت بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان خدمت به خانواده هاست
با مجموعه ای از بهترینهای کادر درمان ،پزشکان برتر ایران پرسنلی بااخلاق وبامهارت وبالاخره مدیریتی یکپارچه، همدل شده ایم تا بتوانیم خدمت رسان همنوعانمان باشیم

  همت بلند دار که نزد خدا و خلق            باشد به قدر همت تو اعتبار تو

مطالب مرتبط  کمیته های بیمارستان
فهرست