گواهینامه ها و افتخارات

گواهینامه بیمارستان بدون دخانیات

question_answerبدون دیدگاه
این گواهینامه به استناد ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی آن و پس از بازدید‌های انجام شده از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صادر شده است
مجوز دپارتمان بین الملل IPD

مجوز IPD

question_answerبدون دیدگاه
بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان با بهره گیری از پزشکان و متخصصین مجرب و رعایت استاندارد های بین المللی موفق به اخذ گواهینامه پذیرش بیماران بین الملل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است.
بیمارستان ارتقا دهنده سلامت HPH

بیمارستان ارتقا دهنده سلامت HPH

question_answerبدون دیدگاه
بیمارستان خانواده اصفهان موفق به دریافت گواهینامه بین المللی بیمارستان ارتقاء دهنده سلامت (HPH) از سازمان بهداشت جهانی (WHO) و عضویت در شبکه بین المللی بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت برای چهار سال دوم (2023-2019) گردیده است
بیمارستان دوستدار کودک

بیمارستان دوستدار کودک

question_answerبدون دیدگاه
بیمارستان های دوستدار کودک اقداماتی را برای شروع موفق تغذیه نوزادان با شیر مادر پس از تولد و همچنین تداوم تغذیه با شیر مادر در بخش های کودکان بستری انجام می دهند. از مزایای بیمارستان های دوستدار کودک، تغذیه انحصاری شیرخواران با شیر مادر است که منجر به رشد و نمو مطلوب و سلامت کودک خواهد شد.
فهرست