اورولوژی

کلینیک بیماری های کلیه و مجاری ادراری

نام واحد : کلینیک بیماری های کلیه و مجاری ادراری
رییس بخش : آقای دکتر بابک جمشیدیان
مسیر دسترسی : طبقه همکف ساختمان اصلی درمانگاه
اطلاعات تماس : داخلی 3366
شرح خدمات : در این کلینیک خدمات درماني بیماری های کلیه و مجاری ادراری و همچنین مشاوره لازم در خصوص برخی از عمل‌های جراحی شایع اورولوژی از قبیل 

  • سیستوسکوپی و جراحی‌های مربوط به مثانه شامل: TURBT ، رادیکال سیستکتومی، پارشیل سیستکتومی؛
  • جراحی‌های پروستات شامل:Open Prostatectomy-Turp، رادیکال پروستاتکتومی؛
  • جراحی‌های کلیه شامل: نفروستومی، نفروکتومی، Pcnl، پیوند کلیه؛
  • جراحی‌های حالب شامل: Tul، یورتروستومی، یورترکتومی، یورترو یورتروستومی، تعبیه  DJو …
  • جراحی‌های مربوط به مجاری ادراری شامل: مه آتوتومی، ترمیم هیپوسپادیازیس، اینترنال یورتراتومی، ترمیم تنگی مجرا، ترمیم پارگی مجرا (Penile Fracture
  • جراحی‌های مربوط به بیضه شامل: ارکیدکتومی، تثبیت تورشن، بیضه اورژانسی، هیدروسلکتومی، تثبیت بیضه نزول نکرده، واریکوسلکتومی، وازو وازوستومی و …
  • جراحی‌های مربوط به بی‌اختیاری ادراری، تعبیه پروتز، سنگ‌شکنی برون‌اندام  ESWL))، یوردینامیک (نوار مثانه) و … انجام می گیرد

 

اشتراک گذاری این مطلب:

کلینیک های تخصصی

فهرست