دکتر پوریا همدانی

دکتر پوریا همدانی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
سوابق

دکتر پوریا همدانی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

روزهای حضور دکتر پوریا همدانی
دوشنبه : 11-12 پنجشنبه : 11-12
مطالب اموزشی دکتر پوریا همدانی

مطلبی برای نمایش وجود ندارد.

فهرست