دکتر منیزه تختی

دکتر منیزه تختی

متخصص بیماریهای داخلی
سوابق

دکتر منیزه تختی

متخصص بیماریهای داخلی

روزهای حضور دکتر منیزه تختی
شنبه : 10-12 سه شنبه : 16:30-18
مطالب اموزشی دکتر منیزه تختی

مطلبی برای نمایش وجود ندارد.

فهرست