دکتر غلامحسین عابدان

دکتر غلامحسین عابدان

متخصص گوش و حلق و بینی
سوابق

دکتر غلامحسن عابدان

متخصص گوش و حلق و بینی

روزهای حضور دکتر غلامحسین عابدان
دوشنبه : 10-11 پنجشنبه : 16-18
مطالب اموزشی دکتر غلامحسین عابدان

مطلبی برای نمایش وجود ندارد.

فهرست