دکتر حمیدرضا ضیایی

دکتر حمیدرضا ضیایی

متخصص و جراح ارتوپدی
سوابق

دکتر حمیدرضا ضیایی

متخصص و جراح ارتوپدی

روزهای حضور دکتر حمیدرضا ضیایی
دوشنبه : 15-17 چهارشنبه : 9-12 - 15-17
مطالب اموزشی دکتر حمیدرضا ضیایی

مطلبی برای نمایش وجود ندارد.

فهرست