دکتر بابک احدی

دکتر بابک احدی

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی
سوابق

دکتر بابک احدی

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی

روزهای حضور دکتر بابک احدی
شنبه : 9 تا 10
مطالب اموزشی دکتر بابک احدی

مطلبی برای نمایش وجود ندارد.

فهرست