دکتر ایرج شمسی

دکتر ایرج شمسی

متخصص بیماریهای قلب و عروق
سوابق

دکتر ایرج شمسی

متخصص بیماریهای قلب و عروق

روزهای حضور دکتر ایرج شمسی
شنبه : 16-17 سه شنبه : 9-11
مطالب اموزشی دکتر ایرج شمسی

مطلبی برای نمایش وجود ندارد.

فهرست