به گزارش روابط عمومی بیمارستان ، روز پنج شنبه 27/02/1403 کنفرانس یک روزه عفونت های بیمارستانی بعد از جراحی و زایمان با امتیاز بازآموزی با همکاری آزمایشگاه دکتر شریفی و بیمارستان خانواده در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار گردید .

کنفرانس مذکور با خیرمقدم گویی جناب آقای دکتر محسن سلیمانی (مدیرعامل و رئیس بیمارستان خانواده ) با گروه هدف متخصصین داخلی عفونی ، زنان و زایمان ، جراحی ، ارولوژی با دبیری علمی (آقای دکتر بهروز عطایی) و دبیری اجرایی (آقای دکتر بهرام باقرپور)  با مباحث پروتکل های مراقبتی جهت کنترل عفونت های بیمارستانی در جراحی ها(آقای دکتر ثناگویی زاده متخصص داخلی عفونی و رئیس کنترل عفونت بیمارستان ) ، اهمیت عفونت های بیمارستانی در جراحی ها(آقای دکتر بهروز عطایی) ، عفونت های بیمارستانی بعد از زایمان(آقای دکتر مرتضی پوراحمد) ، عفونت های بیمارستانی بعد از جراحی های ارولوژی(آقای دکتر محمدرضا ناظر)  ، گایدلاین های تشخیص آزمایشگاهی عفونت های بیمارستانی  (آقای دکتر بهرام باقرپور و خانم ساناز احسانی) اجرا گردید .

 

فهرست