موقعیتهای پنجگانه ایمنی دارویی

موقعیت های پنج گانه برای ایمنی دارویی

شروع مصرف دارو

نام داروچیست وبرای چه موردی مصرف می شود؟

خطرات و عوارض جانبی احتمالی مصرف دارو چیست ؟

آیا روش دیگری برای درمان بیماری فعلی من جود دارد ؟

آیا با ارائه دهنده خدمات بهداشتی –درمانی خود در خصوص حساسیت ها و سایر بیماری های خود توضیح داده ام ؟

این دارو را چگونه باید نگهداری کنم؟

مصرف داروی خود

دارو در چه زمانی و هر بار به چه میزانی باید مصرف کنم ؟

دارو راچگونه باید مصرف کنم ؟

آیا هنگام مصرف این دارو ،نکات تغذیه ایی خاصی را باید رعایت کنم ؟

در صورت فراموشی مصرف در زمان مقرر،چه اقدامی باید انجام دهم ؟

در صورت بروز عوارض جانبی چه اقدامی باید انجام دهم ؟

اضافه شدن دارویی دیگر

آیا واقعا علاوه بر داروی فعلی نیاز به مصرف داروی دیگری دارم ؟

آیا ارائه دهنده خدما ت بهداشتی –درمانی خود در جریان داروهایی که در حال حاضر مصرف می کنم ،قرار داده ام ؟

آیا داروی جدید با سای داروهای مصرفی من تداخل دارد ؟

در صورت شک به تداخل دارویی چه اقدامی باید انجام دهم .؟

آیا من می توانم مصرف داروهای متعدد را به درستی مدیریت کنم ؟

مرور داروهای خود

آیا لیست کلیه داروهای مصرفی خود را در اختیار دارم ؟

هر دارو را برای چه مدتی باید مصرف کنم ؟

آیا من دارویی رامصرف می کنم که با توجه به تغییر شرایط بیماری ،دیگر به آن نیاز ندارم ؟

آیا ارائه دهنده خدمات بهداشتی –درمانی به صورت منظم داروهای من را کنترل می کند ؟

هر چند وقت یکبار داروهای مصرفی من باید بررسی مجدد شود ؟

قطع مصرف دارو

چه زمانی باید مصرف دارو راقطع نمایم ؟

آیا دارویی مصرف می کنم که نبایستی به صورت ناگهانی آن را قطع کرد ؟

اگر در زمانی که در حال مصرف دارویی هستم ،ناغافل دارویم تمام شود ،چه اقدامی باید انجام دهم ؟

در صورت قطع مصرف دارو به علت بروز  وقایع ناخواسته ،باید موضوع را به کجا گزارش کنم ؟

در مورد داروهای اضافی یا تاریخ گذشته چه اقدامی باید انجام دهم ؟

 

 

 

اشتراک گذاری این مطلب:

آخرین مقالات

میومکتومی

میومکتومی اندازه و سایز فیبروم ها از بسیار کوچک که با چشم اندازه و سایز فیبروم ها از بسیار کوچک…

کورتاژ

کورتاژ باز کردن دهانه رحم و تخلیه بافت آن را کورتاژ میگویند.این عمل یکی ازشایع ترین عمل های زنان است…
Safety tips for taking medicine

متورال یامتو پرولول

متورال یامتو پرولول : از متورال برای درمان آنژین صدری (درد قفسه سینه) و فشار خون بالا استفاده می شود.…

تعویض مفصل زانو

آرتروز مفصل زانو یا به عبارت ساده تخریب مفصل زانو از جمله بیماریهای ناتوان کننده و شایع در دنیا می…

کولونوسکوپ چیست

کولونوسکوپ چیست كولونوسكوپ دستگاهی است كه از يك لوله قابل انعطاف با قطری به اندازه قطر يك انگشت و طول…
فهرست