کادر مدیریتی بیمارستان خانواده

احمد علی محمدی

مدیر داخلی

اطلاعات شخصی

پست الکترونیکی: INFO@khanevadeh-hospital.ir

تلفن تماس: 03136201392- داخلی 3339

 

درباره من

توضیحات

فهرست