راهنمای پذیرش بیماران بستری

راهنمای پذیرش بیماران بستری:

 • ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج به و احد پذيرش
 • ارائه كارت ملي، شناسنامه، دفترچه بيمه و معرفي نامه بيمه تكميلي
 • بعد از تشکیل پرونده ، مراجعه بيمار يا همراه بيمار جهت پرداخت علی الحساب بستری به صندوق
 • صدور كارت همراه توسط پذیرش
 • مراجعه بيمار به بخش پس از انجام هماهنگي هاي لازم با بخش هاي مربوطه (اين امر توسط بیماریار انجام مي پذيرد)
 • پذيرش بيمار به صورت شبانه روزي از 30/7صبح تا30/19 بعدازظهر در قسمت پذيرش بستري (ورودی ساختمان شماره 18 ) و از ساعت 19:30 بعدازظهر تا 30/7 صبح در پذيرش اورژانس صورت ميگيرد.

مدارک لازم جهت بستری بیمار:

 • ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج به واحد پذيرش
 • ارائه كارت ملي، شناسنامه يا دفترچه بيمه
 • در پذيرش بانوان جهت جراحي هاي زنان و زايمان حضور الزامی همسر به همراه شناسنامه
 • در پذيرش كودكان حضور قيم قانوني به همراه شناسنامه
 • ارائه معرفي نامه بيمه تكميلي ( در صورت عدم صدور اینترنتی معرفی نامه که در پذیرش اصلی بیمارستان برای بعضی از بیمه های تکمیلی قابل  اجراست ) ترجيحا در زمان پذيرش و يا نهايتا تا قبل از ترخیص بیمار
 • در موارد اورژانس در صورت عدم  ارائه كارت شناسايي معتبر به هنگام پذيرش مربوط به بيمار ،تحويل آن حداكثر تا 12ساعت پس از بستري

سایر موارد:

 • لازم است دفترچه بیمه بیمار تا زمان ترخیص ایشان (جهت دارونویسی ، رویت کارشناس بیمه و … ) نزد بیمار در بخش مربوطه باشد.
 • ضروري مي باشد اطلاعات مندرج در برگه پذيرش و دستبند شناسايي بيمار توسط بيمار يا همراه وي به منظور تاييد صحت اطلاعات مندرج كنترل شود.
 • ميزان مبالغي كه پس از پذيرش از بيمار در واحد صندوق اخذ ميگردد ، فقط به صورت پيش پرداخت است و ميزان كامل هزينه ها كه شامل(حق الزحمه پزشكان و هزينه هتلینگ بيمارستان) توسط واحد ترخيص اعلام  میشود.
 • ورود افراد کمتر از 12 سال  به بخش های بستري در ساعات ملاقات ممنوع است.
 • درمواقع لزوم درصورتیکه بیماران دچارمشکلاتی نظیرهمراه نداشتن مدارک شناسائی باشند ، طبق دستور و کسب اجازه ازسوپروایزر بیماربستری شده و مدارک را بعدا ارائه مینماید.

راهنمای ترخیص بیماران بستری

ساعت فعالیت واحد حسابداری (ترخیص بیماران ) :

 روزهای عادی   19-8
 روزهای تعطیل 13-8

در زمان ترخیص موارد ذیل را همراه داشته باشید و توجه فرمائید :

·         دفترچه بیمار
·          در صورت داشتن بیمه تکمیلی ، معرفی نامه تکمیلی
·          رسید موقت علی الحساب پرداختی در زمان پذیرش
·         دریافت وجه فقط توسط کارت های بانکی
·         داشتن شماره حساب سیبا در صورت بستانکار شدن در صورتحساب
[/vc_column]
فهرست