به گزارش روابط عمومی بیمارستان روز شنبه 27/08/1402 به مناسبت میلاد خجسته حضرت     زینب (س) و شروع هفته گرامی داشت مقام شامخ پرستار ، جناب آقای دکتر محسن سلیمانی (مدیرعامل و رئیس بیمارستان ) و تیم مدیریت بیمارستان با همکاران پرستار شاغل در بخشها و واحدهای مختلف درمانی دیدار و با اهدا شاخه ای گل و کارت هدیه این روز را تبریک گفتند.

بخش های جراحی مردان ، جراحی زنان ، ای سی یو ، مامایی ، اورژانس ، نوزادان و NICU ، داخلی و سی سی یو  ،اتاق های عمل جنرال و زنان  ، زایشگاه و …  از جمله بخش های مورد بازدید بود .

فهرست