دیدار صمیمانه ی جناب آقای دکتر مسعود پورمقدس و جناب آقای دکتر منصور شعله ور

در روز دوشنبه 13/09/1402 دکتر محسن سلیمانی (مدیرعامل و رئیس بیمارستان خانواده )  ، دکتر مجید ربانی (از متخصصین قلب و عروق شاغل در بیمارستان خانواده ) و چند تن از مدیران بیمارستان با استادان گرانقدر و پیشکسوت جناب آقای دکتر مسعود پورمقدس و جناب آقای دکتر منصور شعله ور (از اساتید پیشکسوت عرصه قلب وعروق)دیدار و گفتگو نمودند.

 

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

آخرین اخبار

فهرست