به گزارش روابط عمومی روز پنج شنبه 1403/01/30 مقارن با سالروز ولادت حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی جمعی از مدیران و مسئولین بیمارستان با حضور در آزمایشگاه بیمارستان با همکاران شاغل آزمایشگاه دیدار نموده و این روز را به ایشان تبریک گفته و از زحمات شبانه روزی این عزیزان قدردانی و تشکر نمودند .

 

فهرست