به پاس گرامیداشت روز پرستار و قدردانی از تلاشهای بی وقفه کادر پرستاری بر خود وظیفه دانستیم لحظاتی از عملکرد آنها را در قالب کلیپ کوتاه خدمت عموم نمایش نمائیم

 

 

فهرست