تقدیر و تشکر خانواده بیمار از کادر درمان بیمارستان خانواده پس از احیاء موفق

به گزارش روابط عمومی در روز دوشنبه 1402/10/05 ، بیمار بستری ، آقایی که تحت عمل جراحی قرار گرفته بود در بخش دچار ایست قلبی گردیده و بلافاصله با حضور تیم احیا بیمارستان ، اقدامات احیا انجام گرفت . خوشبختانه بیمار به حیات برگشت و بدون هیچگونه عوارضی و با حال عمومی خوب دو روز بعد از بیمارستان ترخیص گردید .

خانواده بیمار با حضور در دفتر ریاست بیمارستان خانواده با اهدا گل و شیرینی و بنر تقدیر از کادر درمان به ویژه مدیر محترم پرستاری بیمارستان ( آقای حسن پور) و تلاش ایشان ، تقدیر و تشکر نمودند .

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

آخرین اخبار

فهرست