تقدیرازهمکاران درراستای ارتقاءایمنی بیمار

به گزارش روابط عمومی روز یک شنبه مورخ 1402/07/30 همزمان با برگزاری دوره آموزشی تریاژ و تریاژ در بحران (با امتیاز بازآموزی) از دو نفر همکاران ( سرکارخانم ها صبا امینی و مریم خاور ) در راستای ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار ، با حضور ریاست بیمارستان جناب آقای دکتر محسن سلیمانی و مسئول منطقه و کارشناس فوریت های پزشکی جناب آقای علیرضا شفیعی  در سالن اجتماعات با اهدا لوح و جوائز ، تقدیر به عمل آمد.

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

آخرین اخبار

فهرست