بیمه های طرف قرارداد

لیست بیمه های طرف قرارداد بیماران بستری

 • بانک تجارت
 • بانک رفاه کارگران
 • بانک سپه
 • بانک کشاورزی
 • بانک ملت
 • بانک ملی
 • بانک مسکن
 • بیمه پارسیان
 • بیمه بانک صنعت و معدن
 • خدمات درمانی نیروهای مسلح
 • سازمان تامین اجتماعی
 • خدمات درمانی کارکنان دولت
 • وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
 • شرکت نفت (کارکنان)
 • شرکت نفت (بازنشستگان)
 • نفت فلات قاره
 • شهرداری اصفهان
 • سازمان صدا وسیما
 • بانک توسعه صادرات ایران
 • کانون سردفتران و دفتریاران
 • شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان
 • پذیرش بیماران تصادفی (تعرفه دولتی رایگان پرداخت تفاوت دولتی و خصوصی با بیمار)
 • سازمان جهاد کشاورزی
 • بانک قرض الحسنه مهر ایران
 • بانک صادرات
 • بانک مرکزی ایران

لیست بیمه های طرف قرارداد بیماران سرپایی

 • بانک تجارت
 • بانک رفاه کارگران
 • بانک صادرات
 • بانک سپه
 • بانک کشاورزی
 • بانک ملت
 • بانک ملی
 • بانک مسکن
 • خدمات درمانی نیروهای مسلح
 • سازمان تامین اجتماعی
 • خدمات درمانی کارکنان دولت
 • وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
 • شرکت نفت (بازنشستگان)
 • سازمان صدا وسیما
 • بانک توسعه صادرات ایران
 • کانون سردفتران و دفتریاران
 • مهمات سازی
 • سازمان جهاد کشاورزی
 • بانک مرکزی ایران
 • شهرداری اصفهان
 • صنایع شهید شیرودی
 
مطالب مرتبط  موقعیت جغرافیایی

اشتراک گذاری این مطلب:

کلینیک های تخصصی

فهرست