به گزارش روابط عمومی در روز پنج شنبه 25/08/1402 مراسم بزرگداشت روز جهانی نوزاد نارس در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان برگزار گردید .

در مراسم فوق سرکارخانم دکتر بدیعی (فوق تخصص نوزادان و رئیس بخش NICU)، سرکارخانم دکتر فائزه شریفی (پزشک متخصص نوزادان و مقیم NICU ) ؛ آقای احمدعلی محمدی(مدیربیمارستان ) و آقای حسن پور(مدیر پرستاری) و جمعی از مسئولین و سرپرستاران و چند تن از پدرها و مادرها همراه با اطفال بهبودیافته خود که به مدت طولانی در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بستری بودند و با برنامه درمانی و مراقبت گروه پزشکی وپرستاری بیمارستان به سلامت ترخیص شده بودند،دعوت شده و حضور داشتند.

در این برنامه از زحمات کلیه همکاران عزیز بخش NICU بیمارستان تقدیر و تشکر به عمل آمد و هدایایی به رسم یادبود به پدر و مادران حاضر در جشن اعطا گردید .

فهرست