هم اندیشی و شناسایی زمینه همکاری دانشگاه آزاداسلامی واحداصفهان وبیمارستان خانواده

به گزارش روابط عمومی ، در روز دوشنبه 1402/10/25 ، آقای دکتر مسعود فیض بخش (رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در معیت معاونین دانشگاه با حضور در دفتر ریاست بیمارستان خانواده (آقای دکتر محسن سلیمانی ) ، طی نشستی موضوعات پیرامون شناسایی زمینه های همکاری دانشگاه آزاد و بیمارستان خانواده در ارتقاء سطح علمی بیمارستان و دانشجویان دانشگاه آزاد ، گفتگو و بررسی نمودند .

از دیگر شرکت کنندگان این جلسه ، آقای دکتر کریمیان (متخصص ارتوپدی و مدیرگروه متخصصین ارتوپدی بیمارستان خانواده ) ،  آقای محمدی (مدیر بیمارستان ) و آقای حسن پور (مدیر پرستاری) بودند .

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

آخرین اخبار

فهرست