با عنایت به اهمیت فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی در زمینه مرگ مغزی و اهدای عضو، بیمارستان تخصصی خانواده با همکاری مرکز پیوند اعضا دوره آموزشی با عنوان “مرگ مغزی و فرآیند اهدای عضو” را در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ برگزار نمود.
این دوره با هدف ارتقاء دانش و مهارت‌های لازم برای شناسایی، تشخیص و مدیریت موارد مرگ مغزی و همچنین آشنایی با مراحل و اصول اهدای عضو برنامه ریزی شده بود.

 

 

فهرست