به گزارش روابط عمومی بیمارستان ، روز پنج شنبه 1403/03/03  با تشریف فرمایی جناب امیرسرتیپ خواجه امیری (معاون محترم هماهنگ کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و هیات همراه ایشان(( جناب امیر امیری (معاون اقتصادی ساتا)  ،جناب مهندس موسوی (جانشین کل اتکا) ، جناب آقای گوگردچیان (مدیرعامل ساتا) ، جناب آقای قاسمی (مدیرکل مهندسی ساتا)، جناب آقای دکتر نظامی (رئیس بیمارستان چمران)) به بیمارستان خانواده نشست هم اندیشی در دفتر مدیرعامل و رئیس بیمارستان خانواده (سرهنگ دکتر محسن سلیمانی) پیرامون طرح های آینده بیمارستان خانواده برگزارگردید

در ادامه میهمانان گرامی در جریان حضور در بیمارستان از بخش های بستری و پتانسیل های قابل ارتقاء بازدید به عمل  آوردند.

 

 

فهرست