به گزارش روابط عمومی بیمارستان ، روز سه شنبه 1403/02/25 مدیران روابط بین الملل و توریسم سلامت بیمارستان مگامدیپول ترکیه ضمن بازدید از کلینیک سلامت زخم سپاهان ( بیمارستان خانواده ) طی نشستی با حضور آقای دکتر محسن سلیمانی (مدیرعامل و رئیس بیمارستان) ، خانم دکتر تواهن (عضوهیات مدیره و متخصص بیهوشی) ، آقای مراد بل تک (مدیر روابط بین الملل و توریسم سلامت بیمارستان مگامدیپول) ، آقای حسن جعفری (ریاست محترم کلینیک زخم سپاهان ) هم اندیشی متدهای نوین درمانی کلینیک زخم و ایجاد تفاهم نامه های کاری بین دو مرکز را بررسی نمودند .

 

فهرست