به گزارش روابط عمومی ، روز یک شنبه 1402/08/07 جناب امیرسرتیپ میهن دوست (فرماندهی محترم ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان ، یزد و چهارمحال بختیاری ) در معیت جناب آقای دکتر محسن سلیمانی (مدیرعامل شرکت و رئیس بیمارستان) و تیم مدیریت از پروژه های در حال ساخت بیمارستان ( کلینیک زخم ، دندانپزشکی و … ) بازدید نمودند .

فهرست