انتخابات نظام پرستاری

به گزارش روابط عمومی ، در روز جمعه 07/07/1402 با استقرار صندوق گیری رای ششمین دوره انتخابات نظام پرستاری در بیمارستان خانواده از ساعت 12 الی 17 ، با حضور اعضا اخذ رای و پرستاران محترم بیمارستان انجام گردید .

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

آخرین اخبار

فهرست