آگهی مزایده عمومی اجاره اماکن -واحد آزمایشگاه 1403- نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی اجاره اماکن(نوبت دوم)

شرکت خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان (بیمارستان تخصصی خانواده )

در نظر دارد محل  مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط بصورت اجاره از طریق مزایده واگذار نماید:

1-    آزمایشگاه

الف –متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از مکان مورد نظر به آدرس شرکت واقع در اصفهان- بلوار شهدای صفه- بیمارستان تخصصی خانواده مراجعه نموده و یا با شماره تلفن های  4-36201392- 031 داخلی3357 تماس حاصل نمایند.

ب- از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت درمزایده وارسال مدارک از تاریخ 1403/02/11تا ساعت14روز یکشنبه 1403/02/16 به واحد دبیرخانه شرکت مراجعه نمایند.

ج- پیشنهادات واصله در روز دوشنبه مورخ 1403/02/17 درکمیسیون معاملات مفتوح و برابر مقررات ومقتضیات شرکت تصمیم گیری ونتیجه اعلام خواهد شد.

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

آخرین اخبار

فهرست