بیمارستان تخصصی خانواده درصدد است جهت تکمیل کادر خود ، نیروی مجرب را در حیطه های مختلف از جمله:

1-پرستار

2– کارشناس اتاق عمل

3– کارشناس هوشبری

4– کارگر خدمات

5– نیروی فضای سبز (باغبان)

و … از طریق مصاحبه ارزیابی و بر اساس اولویت وصلاحیت دعوت به کار نماید.

از متقاضیان واجد شرایط درخواست می گردد جهت تکمیل فرم استخدام بروی لینک درج شده در تصویر زیر  کلیک نمائید .

کلیک نمائید تا به آگهی های استخدام نیرو بیمارستان خانواده هدایت گردید
کلیک نمائید تا به آگهی های استخدام نیرو بیمارستان خانواده هدایت گردید

 

فهرست