بیمارستان تخصصی خانواده:
در نظر دارد جهت اصلاح فضای سبز داخلی خود نیروی باغبان متخصص در امور فضای سبز استخدام نماید .
واجدین شرایط می توانند با مراجعه به لینک زیر فرم درخواست همکاری خود را ثبت نمایند.

فرم دعوت به همکاری

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مرحله 1 از 2

فهرست