عیادت از بیماران بستری

بدون دیدگاه

باتوجه به شیوع بیماری کووید 19 و ممنوع بودن ملاقات برای بیماران بستری و با عنایت به این که یکی از فضائل اخلاقی و نشانه‌های اخلاق حسنه و حسن سلوک با مردم ، عیادت از بیماران است ، مدیریت بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

با هدف دلجویی و همدردی با بیماران ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی از تعدادی از بیماران بستری در بخش های مختلف عیادت نمودند .

مطالب مرتبط  Visit the laboratory

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

آخرین اخبار

فهرست