حضور پروفسور مسعود سلیمانی در بیمارستان

بدون دیدگاه

پروفسور مسعود سلیمانی ، دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون و پژوهشگر حوزه سلول‌های بنیادی و از دانشمندان برجسته کشور به همراه جمعی از پزشکان در بیمارستان خانواده حضور یافتند

در این مراسم که به میزبانی بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان برگزار گردید پروفسور مسعود سلیمانی ، دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون و پژوهشگر حوزه سلول‌های بنیادی به همراهی دکتر رهنما ، دکتر جوانی و جمعی از متخصصین داخلی عفونی و جراحی عمومی بیمارستان خانواده اصفهان شرایط پیاده سازی درمان های نوین با استفاده از سلول های بنیادی را مورد بررسی قرار دادند.

در این مراسم پس از ایراد سخنرانی توسط پروفسور سلیمانی در خصوص مراحل درمان با سلول های بینادی مطالبی در خصوص مراحل شروع کار ، فضای فیزیکی و تجهیزات مورد نظر با پزشکان حاضر در جلسه مطرح و در خصوص مسایل مطرح شده بحث و تبادل نظر گردید .

مطالب مرتبط  Health promotion training course in the field of tobacco

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

آخرین اخبار

فهرست