محمدرضا حسن پور

مدیر پرستاری

اطلاعات شخصی

پست الکترونیکی: davami@khanevadeh-hospital.ir

تلفن تماس: 03136201392

درباره من

توضیحات

مطالب مرتبط  معرفی مدیرعامل
فهرست