بدون دیدگاه

 procedure

Aminectomy means removing the lamina of the neck to reveal the spinal cord or the spinal cord nerves. After patient’s anesthesia and positioning in the correct position, the surgical incision is made on the interstitial space of the affected surfaces of the vertebrae. Fascias and struck muscles, a retractor is inserted to provide vision. The spines of the vertebral appendages are removed. And the ranger is used to remove the laminate edge, the flamingo ligament. Once the necessary amount of lamine has been removed with the ranger, the nerve root and root are carefully retracted with the nerve root retarder, depending on the cause of laminectomy, an intervertebral disc , Spinal cord tumor, bone fragments, and so on

اشتراک گذاری این مطلب:

آخرین مقالات

هفته ملی جمعیت

question_answer0
هفته ملی جمعیت هفته ملی جمعیت جمعیت جوان به عنوان یکی از عوامل مهم اقتدار کشورها به شمار می رود.…

نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان

question_answer0
نقش تغذیه سالم در پیشگیری و حتی درمان سرطان تایید شده است. شیوه زندگی و عادت‌های تغذیه سهم مهمی در…

سرطان و باورهای نادرست

question_answer0
سرطان و باورهای نادرست هر اندازه که موضوعی در نزد مردم ناشناخته باشد ،تلقی جادویی و رمز آمیز بودن آن…

عصب کشی دندان چیست؟

question_answer0
عصب کشی دندان چیست و چرا آن را انجام می‌دهند؟ عصب کشی دندان یا روت کانال (Root Canal) یک پروسه دندانپزشکی است…
فهرست