مهدی کیهانی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

اطلاعات شخصی

پست الکترونیکی: keyhani@khanevadeh-hospital.ir

تلفن تماس: 03136201392

 

درباره من

توضیحات

مطالب مرتبط  محمدرضا حسن پور
فهرست