سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

مناقصه و مزایده

مزایده فروش سه قطعه زمین

مزایده فروش سه قطعه زمین

شرکت خدمات بهداشتی ودرمانی صنایع اصفهان درنظر دارد سه قطعه زمین به متراژ کل 48860 متر را به صورت یکجا واقع در اصفهان خیابان صفه- جنب بیمارستان خانواده با موقعیت

بیشتر بدانید!
مزایده فروش دستگاه C-ARM

مزایده فروش دستگاه C-ARM

احتراماً با توجه به اینکه این شرکت خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان درنظر دارد اقلام مندرج درجدول پیوست را از طرق برگزاری مزایده به فروش رساند،

بیشتر بدانید!
مناقصه محدود امور طبخ غذا

مناقصه محدود امور طبخ غذا

 شرکت خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان (بیمارستان تخصصی خانواده ) در نظر دارد امور طبخ غذای پرسنل، بیماران و همراهان

بیشتر بدانید!
مناقصه خرید لباس پارچه ای

مناقصه خرید لباس پارچه ای

احتراماً با توجه به اینکه این شرکت خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان درنظر دارد اقلام مندرج درجدول پیوست را از طرق برگزاری مناقصه خریداری نماید

بیشتر بدانید!
مناقصه خرید کیف بستری

مناقصه خرید کیف بستری

احتراماً با توجه به اینکه این شرکت خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان درنظر دارد اقلام مندرج درجدول پیوست را از طرق برگزاری مناقصه خریداری نماید

بیشتر بدانید!
مناقصه خرید تجهیزات آندوسکوپی و کولونوسکوپی

مناقصه خرید تجهیزات آندوسکوپی و کولونوسکوپی

احتراماً با توجه به اینکه این شرکت خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان درنظر دارد اقلام مندرج درجدول پیوست را از طرق برگزاری مناقصه خریداری نماید

بیشتر بدانید!