سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

پاراکلینیک ها (2)

 کلینیک دندانپزشکی بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

 رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان

 داروخانه بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

کلینیک فیزیوتراپی بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

  آزمایشگاه بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان