سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

اهداف بیمارستان

اهداف کلان بیمارستان تخصصی خانواده


  • سرآمدي خدمات شركت با خلق تجربه هاي استثنايي در بيمارستان
  • افزايش کيفيت زندگي کاري با توسعه شايستگي هاي خلاق کارکنان
  • جاري سازي سامانه هاي يکپارچه مديريت (IMS) در شبکه کاري شرکت
  • توسعه و تقويت دارايي ها، زيرساخت ها و سرمايه هاي فناورانه شرکت
  • ارتقا کیفیت خدمات بالینی ایمن با اجرای استانداردهای اعتباربخشی