سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

معرفی واحد ارتقاء سلامت

نام واحد : واحد ارتقاء سلامت
مسئول واحد : نوشین محبی
مسیر دسترسی : ساختمان شماره 17- طبقه دوم کلینیک- دفتر مدیریت آموزش
اطلاعات تماس : داخلی 3272
شرح خدمات :

 ارتقای سلامت، ماموریت جدید بیمارستان ها می باشد و در این دیدگاه نوین، تغییر نگرش به نقش بیمارستان و لزوم ارایه خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت در کنار خدمات درمانی مورد تاکید قرار گرفته است. خدمات ارتقای سلامت دورنمای آینده خدمات بیمارستانی در نظام های سلامت می باشند. هدف بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت، تبدیل یک بیمارستان از یک محل تشخیص و درمانی صرف به مکانی برای پیشگیری از بیماری ها و ارتقاء دهنده سلامت برای بیماران، کارکنان، مراجعین و کلیه آحاد جامعه می باشد.
تعریف ارتقای سلامت (Health Promotion):
ارتقای سلامت به مفهوم توانمندسازی مردم در شناخت عوامل تاثیرگذار بر سلامت فردی– اجتماعی و تصمیم گیری صحیح در انتخاب رفتارهای بهداشتی و در نتیجه رعایت شیوه زندگی سالم می باشد. به طور خلاصه ارتقای سلامت عبارت از روند توانمند سازی افراد برای افزایش کنترل و بهبود سلامتی شان می باشد.


فعالیت های ارتقای سلامت در بیمارستان ها:
1- اطلاع رسانی در مورد عوامل به خطر اندازنده سلامت کارکنان: برنامه های ارتقای سلامت می توانند باعث ارتقای سلامت کارکنان شده، میزان غیبت از محل کار را کاهش داده و بر کیفیت ارائه خدمات بیافزاید.
2- تاثیر پایدار بر رفتار بیماران و وابستگانشان: تامین کیفیت زندگی مناسب یک متغیر اساسی می باشد و برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران، رفتار خود بیمار پس از ترخیص از بیمارستان و حمایت موثر نزدیکان از وی، متغیرهای مهمی هستند. برنامه های ارتقای سلامت، باعث تقویت رفتار سالم شده و باعث حفظ کیفیت زندگی بیماران می گردد.
3- ایجاد محیط ارتقای سلامت و ارتقای سلامت جامعه: بیمارستان محیطی جهت ارتقای سلامت می باشد و مسئولیت ارتقای سلامت جامعه را نیز بر عهده گرفته است.
اخذ گواهینامه بین المللی بیمارستان ارتقاء دهنده سلامت
بیمارستان تخصصی خانواده در جهت پیاده سازی طرح پیشگیری و ارتقاء سلامت در سال 1394 موفق به عضویت در شبکه بین المللی بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت (Health Promoting Hospitals) و اخذ گواهی نامه بین المللی "بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت (HPH)" از سازمان بهداشت جهانی (WHO) شد و جزء اولین بیمارستانهای سطح کشور می باشد که در این شبکه عضویت دارند.
در این راستا واحد ارتقاء سلامت بیمارستان تخصصی خانواده در این سال تاسیس گردید که در جهت ارتقای سلامت بیماران، کارکنان، محیط بیمارستان و جامعه فعالیت می کند. همچنین ارائه آموزشهای لازم در زمینه خودمراقبتی و ارتقاء سلامت، و خدمات مشاوره در زمینه های اضافه وزن و انواع چاقی، ترک دخانیات و الکل، فعالیت جسمانی، فیزیوتراپی، روانشناسی و ... از دیگر فعالیتها و توانمندی هایی این مرکز است که تحت نظر این واحد به مراجعین ارائه می گردد.
انتشار اولین شماره از نشریه خود مراقبتی بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان
در راستای آموزش و اطلاع رسانی و آگاهی دادن در مورد بیماریهای مختلف و بخصوص عملهای جراحی شایع بیمارستان و نیز در جهت ارتقای سلامت کل جامعه تحت پوشش بیمارستان، اولین شماره از نشریه خود مراقبتی ویژه بیماران و مراجعین بیمارستان تخصصی خانواده در زمستان 94 منتشر شد. این نشریه با محوریت پیشگیری و ارتقای سلامت گیرندگان خدمت و جامعه تحت پوشش بیمارستان در برگیرنده مطالبی همچون «آشنایی با خدمات، امكانات و تجهیزات بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان، راهنمای پیشگیری و ارتقای سلامت و چكاپ سلامتی بر اساس سن و جنس افراد و مطالب آموزشی متنوع در رابطه با تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری های شایع» می باشد. این نشریه در 100 صفحه تمام رنگی و با شمارگان 15000 جلد منتشر شده است و در اختیار بیماران بستری و سرپایی، مراجعین و پرسنل این مركز قرار می گیرد.
انتشار دومین شماره از نشریه ارتقای سلامت بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان
در راستای آموزش و اطلاع رسانی و آگاهی دادن در مورد بیماریهای مختلف و شایع و عملهای جراحی رایج بیمارستان و نیز در جهت ارتقای سلامت کل جامعه تحت پوشش بیمارستان، دومین شماره از نشریه ارتقای سلامت ویژه بیماران و مراجعین بیمارستان تخصصی خانواده از ماهنامه اختصاصی اطلاعات پزشکی و پیراپزشکی در زمستان 96 منتشر شد. این نشریه با محوریت پیشگیری و ارتقای سلامت گیرندگان خدمت و جامعه تحت پوشش بیمارستان در برگیرنده مطالبی همچون «آشنایی با خدمات، امكانات و تجهیزات بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان، راهنمای پیشگیری و ارتقای سلامت و چكاپ سلامتی بر اساس سن و جنس افراد و مطالب آموزشی متنوع در رابطه با تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری ها و عملهای جراحی شایع بیمارستان» می باشد. این نشریه در 100 صفحه تمام رنگی و با شمارگان 15000 جلد منتشر شده است و به صورت رایگان در اختیار بیماران بستری، سرپایی و پرسنل این مركز قرار می گیرد.