سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

معرفی واحد آموزش سلامت

نام واحد : آموزش سلامت
مسئول واحد : فرزانه دادخواه
مسیر دسترسی : ساختمان شماره 17- طبقه دوم کلینیک- دفتر مدیریت آموزش
اطلاعات تماس : داخلی 3343
شرح خدمات :

آموزش سلامت یکی از شاخص های کیفیت درمان است وتمام بیماران حق دارند در مورد حفظ و ارتقاء سطح سلامت، نوع بیماری و مراقبت ها، آموزش های مناسب را از پزشک، پرستار، کارشناس تغذیه و سایر کادر درمانی دریافت نمایند. هنگام اجراي آموزش پرستار باید اصولی مثل انتخاب یک محیط آرام، وضعیت بیمار و زمان آموزش را در نظر داشته باشد.
آموزش ها در واحد آموزش به بیمار همه روزه از ساعت 10 الی 11:30 صبح به صورت چهره به چهره، پمفلت آموزشی، پخش سی دی آموزشی، پوستر، کلاس گروهی با توجه به بیماریهای زمینه ای از قبیل دیابت، فشارخون، سرطان و همچنین موارد ارتقاء سلامت شامل چاقی و اضافه وزن، کم تحرکی، مصرف دخانیات و الکل به بیماران یا همراهان ایشان داده می شود.
آموزش بیماران در بخش ها طی مراحل مختلف حین پذیرش، بستری و ترخیص و با توجه به نوع بیماری ارائه آموزش چهره به چهره، جزوه آموزشی و پمفلت ها توسط همکاران در بخش ها انجام می شود.