سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

دکتر مینا قدیری

  • دکتر مینا قدیری
  • زنان و زایمان
  • متخصص زنان زایمان و نازایی

  • کارشناس نظام پزشکی
    هیئت مدیره انجمن زنان زایمان
    عضو هیئت مدیره مرکز ناباروری اصفهان