سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

داخلی

بخش داخلی بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

 رییس بخش : دکتر منیژه تختی

سرپرستار بخش : خانم مارال مکینیان

اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3322

مسير دسترسي : ساختمان شماره 11- طبقه اول


این بخش دارای 12 تخت فعال می باشد که به بیماران داخلی، گوارش، ریه، خون و داخلی اعصاب سرویس می دهد