سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

زایشگاه

بخش زایشگاه بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

 رییس بخش : دکتر بهمن خانجانی

سرپرستار بخش : خانم الهام چپریان

اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3380

مسير دسترسي : طبقه اول ساختمان مرکزی شماره 18


بخش زایشگاه شامل ادمیت زایشگاه، اتاق قبل از عمل، اتاق زایمان بدون درد، سه اتاق زایمان، اتاق لیبر، اتاق مراقبت های ویژه و باغ مادران می باشد.