سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

بستری اورژانس

بخش بستری اورژانس بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

 رییس بخش : دکتر عبدالخالق شاهمرادی

سرپرستار بخش : خانم یلدا نوروزی

اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3397

مسير دسترسي : طبقه اول ساختمان مرکزی شماره 18


این بخش دارای 7 تخت فعال می باشد. این بخش آماده سازی بیماران جهت عمل جراحی و هم چنین مراقبت از بیماران بعد از عمل جراحی را بر عهده دارد.