سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

اورژانس مامایی

بخش اورژانس مامایی و بلوک زایمان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

 رییس بخش : دکتر بهمن خانجانی

سرپرستار بخش : خانم الهام چپریان

اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3396

مسير دسترسي : طبقه اول ساختمان مرکزی شماره 18، بال شمالی


این بخش شامل 5 تخت مامای ویژه با مانیتورینگ، 2 تخت ادمیت با یک مانیتورینگ، و 4 تخت قبل از OR می باشد و خدمات آن به شرح زیر است:

  •  پذیرش و آماده سازی بیماران زایمان طبیعی و سزارین بصورت اورژانسی یا الکتیو
  •  پذیرش و بستری مراقبت از مادران پرخطر در مامایی ویژه طبق دستورالعمل معاونت درمان با مانیتورینگ مراقبت ویژه به جای انتقال آنها به ICU و عدم پذیرش آنها در بخشهای دیگر
  •  کنترل و بررسی بیماران سرپایی و مراجعه کننده به هر دلیلی از روز اول بارداری تا 42 روز بعد از زایمان و تعیین تکلیف آنها
  •  تریاژ مادران باردار و غیر باردار
  •  آماده سازی بیماران غیر باردار در مواقع شلوغی بخش جراحی 2، زنان و مامایی و ...
  •  تحویل بیماران بعد از اتاق عمل در مواقع اشباع شدن بخشها و نبودن تخت خالی
  •  آماده سازی، تحویل به اتاق عمل و تحویل بعد از عمل بیماران سرکلاژ و کورتاژ و D&C